Grupa badawcza materiałów amorficznych i szklano-krystalicznych o właściwościach luminescencyjnych i fotoelektrycznych

Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, WIMiC, AGH

O zespole

Nasz zespół prowadzi badania nad szkłami specjalnymi, materiałami szklano-krystalicznymi w tym materiałami hybrydowymi o właściwościach luminescencyjnych i optoelektrycznych. Obecnie zajmujemy się otrzymywaniem:

materiałów czułych na promieniowanie wysokoenergetyczne, które wykazują zjawiska termo- i optoluminescencji. Materiały takie mogą być użyte jako czujniki dozymetryczne

tlenkowofluorkowych szkieł i materiałów szklano-krystalicznych domieszkowanych ziemiami rzadkimi, charakteryzujących się zmniejszoną energią fononów i zwiększoną wydajnością luminescencji

materiałów hybrydowych zawierających metaliczne ftalocyjaniny, które mogą znaleźć zastosowanie w układach czujników optycznych, fotoreceptorów, tranzystorów, OLEDów, foto- i półprzewodników pracujących w układach fotowoltaicznych